مدرسه سلاله جوانه جهت تکمیل کادر خود، مربی می پذیرد.

لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.


 دعوت به همکاری
  نام و نام خانوادگی :
 تاریخ دقیق تولد : / /
 نام پدر :
 شغل پدر :
 وضعیت تاهل :
 نام همسر :
 شغل همسر :
 میزان تحصیلات :
 نام دبیرستان :
 نام دانشگاه :
 رشته تحصیلی :
 نام دانشگاه ارشد :
 رشته تحصیلی ارشد :
  تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 آدرس :
 نحوه آشنایی با مجموعه :
 به چه کارهایی علاقه مند هستید؟ :
 مایلید چند روز در هفته در مجموعه حضور داشته باشید؟ :
 انگیزه خود را از حضور در مجموعه توضیح دهید :
 چند کتاب مورد علاقه خود را نام ببرید :
 سوابق کاری :
 دوره های آموزشی :