برنامه آموزشی اول دبستان  ← علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می­ کند تا روش­ های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشد. برای این منظورآن ­ها باید این توانایی را کسب کنند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط سازند. در واقع آموزش علوم بیشتر به آموزش یادگیری می­ پردازد. در فرآیند علوم کودکان روش یافتن اطلاعات، آزمایش نظریات و توضیح و تفسیر آن را تجربه خواهند کرد.